buku II

helaian kertas berjilid yang berisi tulisan dan sebagainya untuk dibaca atau yang mengandungi ruangan kosong untuk ditulis;
~ akaun set rekod (termasuk lejar, invois, perjanjian, surat-menyurat, dan lain-lain) dalam perakaunan untuk mencatatkan semua urus niaga sesebuah organisasi;
~ catatan buku tempat ditulis catatan;
~ harian
a) buku catatan kira-kira jual beli hari-hari;
b) buku catatan harian (pada kapal dan lain-lain);
~ hitam buku yang mencatatkan nama-nama orang yang dianggap berbahaya dan lain-lain;
~ jualan harian rekod khas setiap jualan barang niaga yang dicatat buat pertama kalinya;
~ kecil buku yang kecil saiznya (biasanya berkulit nipis) dan mengandungi keterangan ringkas tentang sesuatu;
~ kedatangan buku yang menandakan kehadiran murid ke sekolah setiap hari;
~ kerja buku yang mengandungi keterangan ringkas tentang sesuatu hal yang diajarkan serta soalan-soalan yang perlu dijawab oleh pelajar;
~ kosong buku yang belum bertulis (bercetak) apa-apa di dalamnya;
~ laporan buku yang mengandungi laporan (tentang kerja dan sebagainya);
~ latihan = ~ rampaian buku untuk murid sekolah membuat latihan (berhubung dengan sesuatu pelajaran);
~ panduan buku yang menjadi panduan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan;
~ pelawat buku yang mengandungi tandatangan pelawat ke sesuatu tempat;
~ putih buku yang mengandungi keterangan kerajaan tentang sesuatu;
~ rujukan buku tempat mencari keterangan yang lebih lanjut;
~ sekolah buku yang dipakai oleh murid (pelajar) sekolah;
~ simpanan bank buku yang dikeluarkan oleh bank kepada pelanggannya, yang mengandungi rekod kira-kira simpanan pelanggan di dalam bank;
~ teks buku yang digunakan oleh pelajar sebagai buku rujukan yang standard untuk sesuatu mata pelajaran tertentu;
~ terpakai buku yang sudah digunakan oleh seseorang dan dijual kembali;
~ tulis buku kosong untuk menulis;
~ tunai buku yang mencatatkan wang tunai yang diterima dan dikeluarkan;
tidak masuk ~ [bahasa percakapan] tidak masuk kira;

membukukan
1. mencatat(kan) dalam buku:
segala penjualan mesti dibukukan;

2. menerbitkan sebagai buku atau dalam bentuk buku, menjadikan buku atau berupa buku:
kerja mereka ialah merakamkan cerita pelipur lara yang kemudian akan dibukukan;
kertas kerja dan hasil seminar tersebut cukup baik jikalau dibukukan dan didokumentasikan;

kebukuan seperti bahasa tulisan (formal):
perkataan itu agak ~ bunyinya;

pembukuan
1. perihal mencatat dalam buku:
~ hasil urus niaga mestilah dilakukan setiap hari;

2. penerbitan (pengeluaran dan sebagainya) dalam bentuk buku:
~ puisi juga diberi perhatian oleh para penerbit.

berkongsi