budiman

berbudi, berakal, bijaksana:
keempat-empat hulubalang itu terlalu perkasa lagi ~;

kebudimanan ketinggian tingkat bijaksana (murah hati):
A. Samad Said terkenal dengan ~ hatinya kepada teman-teman penulis.

berkongsi