kasmaran

= edan ~ [sastera lama] mabuk (gila) berahi, jatuh cinta:
ia mahasiswa yang sedang ~;

kesmaran

berkongsi