budayawan

ahli dalam bidang kebudayaan:
para ~ memberi pengertiannya sendiri.

Buddha agama yang diasaskan oleh Sidharta Gautama.

berkongsi