budaya

1. tamadun, peradaban:
~ Islam;

2. kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir, berkelakuan, dan sebagainya):
~ kuning;

3. bersifat budaya, yang mengenai kebudayaan, (yang) sudah maju (akal budi):
antropologi ~;
~ kuning
budaya Barat yang dianggap mempunyai unsur-unsur buruk atau negatif;
~ rakyat cerita, adat, pakaian, tingkah laku dan sebagainya yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat atau bangsa;

berbudaya mempunyai budaya, memiliki cara berfikir dengan akal budi yang sudah maju:
bangsa yang ~;

membudaya menjadi kebiasaan atau kelaziman, membentuk kebudayaan:
hukuman moral ini belum ~ di negara ini;

membudayakan
1. mengajar atau mendidik seseorang (masyarakat dan lain-lain) supaya berbudaya: berfikir secara ilmiah bertujuan untuk ~ masyarakat;

2. membiasakan sesuatu perilaku (perbuatan dan lain-lain) yang baik supaya berbudaya atau beradab;

kebudayaan keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, kemajuan (akal budi):
Melaka merupakan pusat ~ Melayu sebelum kedatangan orang Barat;

pembudayaan proses atau cara membudayakan sesuatu (pemikiran, ilmu, dan lain-lain):
~ ilmu di kalangan pelajar penting untuk pembinaan negara.

berkongsi