boya

benda terapung berwarna terang yang diikatkan pada rantai atau tali panjang ke dasarlaut, digunakan untuk menunjukkan jalan kepada kapal atau bot, atau untuk menandakan bahaya:
dicubalah mengikat kapal itu pada ~.

berkongsi