bovin

(Biologi) berkaitan dengan lembu:
serum ~.

berkongsi