bosman

[Indonesia-Belanda] anak buah kapal yang mengurus alat perkakas kapal.

berkongsi