bosor I

berlubang (tembus), pecah dan berlubang.

berkongsi