bos II

[bahasa percakapan] orang yang berkuasa, mengawal, mengarahkan atau memberi perintah kepada orang bawahan (pekerja dan sebagainya), ketua, majikan:
ia bersuara macam seorang ~;

berboskan mempunyai seseorang sebagai bos:
beruntunglah dia dapat ~ orang yang baik hati dan bertimbang rasa.

berkongsi