borong

secara keseluruhan atau besar-besaran (jual beli, pekerjaan, dan lain-lain);
jual ~ jual keseluruhannya;
pedagang ~ orang yang berdagang secara besar-besaran (bukan pedagang runcit);

memborong
1. membeli keseluruhannya atau secara besar-besaran:
diborongnya habis segala barang dagangan yang datang dari negeri China;

2. melakukan pekerjaan secara keseluruhan hingga selesai:
~ pembuatan jalan;

memborongkan
1. menjual keseluruhannya:
hasil kebun telah diborongkannya kepada seorang saudagar Cina;

2. memberi pekerjaan kepada seseorang untuk dikerjakan seluruhnya:
pembangunan gedung ini diborongkan kepada orang yang telah memasukkan tawaran;

borongan
1. pembelian (penjualan dan lain-lain) secara keseluruhan:
barang ini tidak dijual satu persatu tetapi ~;

2. pekerjaan dan lain-lain yang diborongkan:
nilai pekerjaan mesti menurut ketentuan dalam perjanjian ~, kalau tidak bangunan itu dirombak kembali;

pemborongan perihal atau perbuatan memborong(kan);

pemborong
1. orang yang membeli keseluruhannya atau secara besar-besaran:
hasil kebun itu dijualnya kepada seorang ~;

2. orang yang melakukan pekerjaan keseluruhannya:
kontrak mendirikan bangunan itu diberikan kepada seorang ~ Melayu.

berkongsi