boreng

perbuatan mengorek untuk mencari bahan galian;

memboreng mengorek untuk mencari bahan galian:
jurutera-jurutera telah ~ di setengah-setengah tempat dataran itu.

berkongsi