borek

1. berbintik-bintik putih (pada bulu ayam dan lain-lain):
ayam ~ ;

2. bopeng, capuk:
muka ~;
bapa ~, anak rintik
(peribahasa) anak itu menurut baka ayahnya.

berkongsi