boreal

(Geografi)

1. berkaitan dengan angin utara;

2. berkaitan dengan utara atau kawasan di sebelah utara.

berkongsi