bordu

[arkaik] bibir perahu, dinding pada tepi perahu.

berkongsi