bongak IV

[Kelantan] tanah yang tinggi (daripada sekelilingnya).

berkongsi