bongbong

sejenis tumbuhan (pokok), kesinga, mersinga, Carallia brachiata.

berkongsi