bong I

bunyi seperti bunyi peti jatuh dan lain-lain.

berkongsi