bong II

[Kelantan] gelanggang (ayam, lembu, dan lain-lain);
ketua ~ pengadil di gelanggang.

berkongsi