boneka

1. anak patung, anak-anakan;

2. patung (mis orang atau binatang) yang boleh digerakkan dengan menarik tali yang dilekatkan padanya, atau dengan memasukkan tangan ke dalam badannya dan menggerakkannya;

3. [kiasan] orang atau negeri yang tindak-tanduknya dikawal oleh kuasa atau pengaruh luar:
mereka semua ~ penjajah;
pemerintah ~
pemerintah yang dibentuk dan dikuasai oleh negara lain;

membonekakan, memperboneka, memperbonekakan mempermainkan (memperlakukan, menganggap, dan lain-lain) seperti boneka:
kerajaan itu dibonekakan oleh negara-negara asing.

berkongsi