bondot

[Jakarta] berkas, ikat (padi dan lain-lain);

membondot memberkas, mengikat.

berkongsi