bodi I

[sastera lama] sejenis pokok beringin:
maka diikut oleh baginda ke atas bukit, maka bertemu di bawah ~;
daun ~

a) daun beringin;
b) sejenis ukiran (hiasan pada pelamin).

berkongsi