bodi II

[bahasa percakapan] badan (orang, kereta, dan lain-lain).

berkongsi