bobrok

[Jawa] rosak, binasa:
rumah yang sudah ~;
masyarakat yang serba ~ ;

membobrokkan merosakkan, menghancurkan:
korupsi ~ negara itu;

kebobrokan perihal bobrok:
~ negara itu disebabkan oleh keadaan ekonomi yang merosot;
Rizal dikatakan telah berjaya menyedarkan rakyat Filipina yang tertindas tentang ~ hidup di bawah tekanan kolonialisme.

berkongsi