bocah

[Jawa] anak, budak;
~ angon budak gembala.

berkongsi