bobok III

[Jawa];

membobok membuat lubang (pada buluh, tembok, dan lain-lain).

berkongsi