bobok IV

[Kelantan] tidak ada tujuan (perbuatan, perkataan).

berkongsi