biting

[Jawa] penyemat yang dibuat daripada lidi atau buluh (untuk menyemat daun pembungkus).

berkongsi