biti

~ perwara = biti-biti hamba perempuan di istana.

berkongsi