biota

(Biologi) tumbuhan dan haiwan yang terdapat di sesuatu kawasan.

berkongsi