biosatelit

satelit yang direka bentuk untuk membawa haiwan atau tumbuhan bagi tujuan kaji selidik.

berkongsi