binuang

sejenis tumbuhan (pokok), Octomeles sumatrana.

berkongsi