binca

jerami tempat tidur binatang (kuda dan lain-lain).

berkongsi