binasa

1. habis rosak atau hancur sama sekali, musnah:
rumah-rumah kedai itu ~ dijilat api;

2. [kiasan] mengalami bencana atau keburukan (seperti mendapat kesusahan besar, penyakit, dan lain-lain), musnah:
dadahlah yang menyebabkan kehidupannya ~;
sebabmulut badan ~;
arang habis besi ~, tukang hembus penat saja
= tuba ~, ikan tak dapat (peribahasa) perbuatan yang tidak memberi hasil, hanya mendatangkan rugi;

membinasakan
1. menjadikan binasa (rosak atau hancur sama sekali), memusnahkan:
gajah-gajah liar telah ~ tanam-tanaman di pinggir hutan itu;

2. [kiasan] menjadikan binasa (diri), memusnahkan, menghancurkan:
arak dan judi yang ~ dirinya;

3. [kiasan] membunuh, memusnahkan:
~ musuh;

kebinasaan perihal (keadaan) binasa atau musnah, kemusnahan:
~ teruk boleh dilakukan oleh binatang pada tanam-tanaman;

pembinasaan perbuatan membinasakan (memusnahkan), pemusnahan:
~ kota Melaka ialah satu kerugian besar kepada sejarah negara;

pembinasa orang (benda) yang membinasakan:
kapal ~;
tenaga ~
.

berkongsi