binatang

makhluk yang bernyawa dan tidak berakal (seperti kucing, anjing, kuda, dan lain-lain), haiwan;
~ angkara binatang buas;
~ buruan binatang yang diburu (untuk dagingnya);
~ berdarah panas (Biologi) binatang yang suhu badannya tetap;
~ berdarah sejuk (Biologi) binatang yang suhu badannya berbeza daripada suhu persekitarannya;
~ dua alam binatang yang mula-mulanya hidup dalam air dan kemudiannya di darat (seperti katak dan lain-lain), amfibia;
~ hidup-hidupan binatang ternak;
~ kerip = ~ mengerip binatang yang mengerip (mempunyai gigi depan yang tajam), rodensia;
~ loceng binatang halus yang berbentuk loceng (vorticella);
~ lunak binatang yang berbadan lunak dan berkulit keras, moluska;
~ maging binatang yang makan daging, karnivor;
~ maserba binatang yang makan serba makanan, omnivor;
~ maun binatang yang makan tumbuhan, herbivor;
~ menceruh binatang yang memamah biak;
~ reptilia binatang berdarah sejuk yang merayap atau menjalar (seperti ular, buaya, dan lain-lain);
~ susu binatang yang menghasilkan susu;
~ ternak binatang yang diternak;
~ tahan palu, manusia tahan kias (peribahasa) mengajar binatang dengan pukulan, mengajar manusia dengan kiasan (sindiran);

kebinatangan bersifat seperti binatang (buas, ganas, dan sebagainya), kehaiwanan:
dia didorong oleh nafsu ~ sewaktu melakukan pembunuhan itu;
nilai-nilai kemanusiaan dan ~ mulai berombak dalam dirinya.

berkongsi