Bijaya

(bahagian daripada) gelaran;
Seri ~ Adiraja juga disebut Seri Bija Diraja;

Bija II

berkongsi