bijana

[arkaik];

jana ~ = tanah ~ tempat kelahiran.

berkongsi