bighair

[Arab] [arkaik] kecuali, lain daripada;

ghair.

berkongsi