biduan

penyanyi lelaki:
maka segala ~ yang baik suaranya pun menyanyilah.

berkongsi