biduanda

budak kundang, budak raja, juak-juak, hamba (suruhan) raja:
baginda … membuat segala anak tun-tun akan ~ kecil, pekerjaannya akan membawa segala alat raja.

berkongsi