bidik

membidik
1. mengarahkan sesuatu (senapang dan lain-lain) ke sasaran :
dia betul-betul sudah ~ batang tubuh salah seorang pengiring musuhnya;

2. mengarahkan pandangan dengan tetap kepada sesuatu;

membidikkan mengarahkan kepada;

terbidik-bidik terkedip-kedip (mata), terkejap-kejap;

pembidikan perbuatan membidik;

pembidik alat untuk membidik.

berkongsi