bidi

[Kelantan];

membidi
1. membela, mendidik;

2. memaut, membentuk (dengan cara memanaskan).

berkongsi