bidai I

1. sejenis tirai yang dibuat daripada bilah (buluh, rotan, dan lain-lain) yang dijalin (kerai, terai, belat, dan lain-lain);

2. bilah (buluh dan lain-lain) untuk membandut tangan yang patah dan lain-lain;

berbidai-bidai bergaris panjang-panjang yang selari;

membidai
1. memasang bidai (pada rumah dan lain-lain);

2. membandut dengan bidai.

berkongsi