bibliografi

1. senarai terbitan (buku dan lain-lain) tentang sesuatu subjek atau daripada seseorang pengarang :
~ manuskrip Melayu Lama;

2. senarai buku, makalah, dan lain-lain yang digunakan atau dirujuk dalam menghasilkan sesebuah karya.

berkongsi