biara

tempat pertapa tinggal sebagai satu komuniti atas ikrar keagamaan.

berkongsi