biar

1. agar, supaya:
berilah aku wang, ~ aku beli baju itu;

2. lebih baik (daripada):
~ mati daripada menanggung malu;

3. = ~lah tidak mengapa, tidak jadi apa, tidak ada halangan:
~ mati anak, jangan mati adat;
~ mati (dan lain-lain) ~ hidup (dan lain-lain)
baik mati (dan lain-lain) mahupun hidup (dan lain-lain):
~ besar, ~ kecil asal ada;
~ begitu
walau begitu;

berkongsi