biah II

[Arab] persekitaran:
~ mereka itu besar sekali pengaruhnya terhadap sikap;
~ solehah.

berkongsi