biah I

[Arab] tempat sembahyang orang Yahudi.

berkongsi