beti II

= tanda ~ bukti yang dapat dilihat (berkenaan (dengan) kesalahan dan lain-lain);

terbeti terbukti, ada bekasnya:
sah kata adat, apabila tertanda ~.

berkongsi