beti-beti

hamba raja yang terdiri daripada kaum perempuan.

berkongsi